หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“ตำบลบ้านจ่าน่าอยู่ ควบคู่เกษตรก้าวหน้า นำพาคุณภาพชีวิตที่ดีี”
 
 
เป้าประสงค์
 
  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนการผลิต
  เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งพาตนเองได้
  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลน่าอยู่
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  เพื่อรักษาชนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมให้คงอยู่และยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์
  อบรม ให้ความรู้ด้านการเกษตรและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
กลยุทธ์
  สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาและวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
  ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้หรือหาง่ายที่มีในชุมชน
มาสร้างรายได้และปลูกพืชผัก ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของประซาซนและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
กลยุทธ์
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
  ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสาธารณสุข ตลอดจนให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ
  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
  ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
  บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
กลยุทธ์
  การพัฒนาด้านการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 6 ธ.ค. 2566
 
   
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
     
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-724-5816
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ : 036-818-155 โทรสาร : 036-818-155 กด 2
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า
จำนวนผู้เข้าชม 313,898 เริ่มนับ 6 ธ.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10